Fürné Mosoni Anita weboldala

AZ EGÉSZSÉGESEBB JÖVŐÉRT!

Egészségtan

Követelmények

Órai aktivitás elvárt.

Beadandó dolgozat megírása a szorgalmi időszak végéig. Téma: Egészségfejlesztési folyamat kidolgozása saját munka területen belül.

Szóbeli vizsga a megadott tételeknek megfelelően.

Tantárgykód

NSP_EF1025-1

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course

Tantárgyleírás (file)