Fürné Mosoni Anita weboldala

AZ EGÉSZSÉGESEBB JÖVŐÉRT!

Gyermekgondozási alapismeretek

Tematika

Tartalom :

1.      Egészséges csecsemő, kisgyermekjellemzői.

2.      A gondozás és a nevelés egysége.

3.      Az étkezés, mint az anya-gyermek kapcsolat egyik legfontosabb színtere, az étkezés  szerepe a szociális kompetencia élményének kialakulása szempontjából. Szoptatás.

4.      Az étkezés, mint az anya-gyermek kapcsolat egyik legfontosabb színtere, az étkezés   szerepe a szociális kompetencia élményének kialakulása szempontjából. Elválasztás, önálló étkezési szokások kialakítása.

5.      A testi fejlődés és nyomonkövetése.

6.      A szakszerű pelenkázás, szobatisztaságra nevelés.

7.      A szakszerű fürdetés és a hozzákapcsolódó kiegészítő gondozás.

8.      Újszülött ellátása.

9.      A szakszerű öltöztetés, az önálló tisztálkodási és öltözködési szokások alakítása, fejlesztése.

10.    Levegőztetés, napoztatás.

11.    Alvás, pihenés.

12.   Táplálkozás-élettani alapfogalmak. Tápanyagok fajtái és jelentősége a gyermekétkeztetésben. Tápanyagszükséglet és tolerancia

13.   Élelmi anyagok, élelmiszerek. Az egyes élelmiszerek csoportosítása. Élelmezéstechnika és higiéné

14.   A korszerű csecsemő és kisgyermektáplálás alapjai

Gyermekközösségben alkalmazható diéták és vegetáriánus étkeztetés.

15.  Komplex nevelés, gondozástani feladatok.

Követelmények

Követelmények, a tantárgy teljesítésének feltételei: az órai aktivitás elvárt. Egy zárthelyi dolgozat, melynek időpontja a 7. hét órarendi órája. Szóbeli vizsga a vizsgaidőszakban előre megadott tételek szerint.

Irodalom

Kötelező irodalom:

  • A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai. Módszertani levél. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet. Budapest. 2009.
  • Dr Majoros Mária: Az egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődése, gondozása Eger 2012
  • Henter Izabella: Táplálkozástani és élelmezéstani ismeretek 2013
  • Az egészséges csecsemő táplálásának irányelvei. Módszertani ajánlás.
  • A közegészségügyi-járványügyi szakmai kollégium módszertani levele a bölcsődében és oktatási intézményekben alkalmazható vegetáriánus és hasonló jellegű étrendekről

Tantárgy kredit

3

Tantárgykód

NBP_CG130K3

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course