Racsko Réka

Bemutatkozás

Elérhetőség

Racsko Réka

főiskolai tanársegéd

Médiainformatika Intézet

Humáninformatika Tanszék

Eszterházy Károly Főiskola

 

Eger, 3300 Eszterházy tér 1. (II. emelet, 332-A.)

Telefonszám: 06-36/520-400/2244

racsko@ektf.hu

 

Fogadóóra

szerda 8:00-9:30

Rövid bemutatkozás

Racsko Réka 1986. március 18-án született Jászberényben. 

2009-ben felkérést kapott az Eszterházy Károly  2009 februárjától előbb tudományos segédmunkatársként, majd tanársegédként vesz részt a munkákban. Közben elvégezte a mesterszakot informatikatanár és pedagógiai értékelés-mérés szakpáron.

Kutatási területe az elektronikus tanulási környezetek, illetve az ezek kialakításával kapcsolatos módszertani kérdések, a tanári munka erőforrásai a 21. században, az internet és a web 2.0 oktatási lehetőségei az oktatásban, továbbá az információkeresés hagyományos és elektronikus eszközei. Szívesen foglalkozik kvantitatív mérőeszközök statisztika kiértékelésével SPSS programban. 

2015-ben abszolutóriumot szerzett az Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Doktori Iskolájában, doktorjelölt lett. 

Önéletrajz

unkahely:

 • 2014. december-2015. október: Türr István Képző és Kutató Központ
 • kutatási szakértő
 • 2012. augusztus 1-től tanársegéd
 • 2009-2010: Apple Inc. Campus Representative természnépszerűsítő, szaktanácsadó
 • 2009. február 1-jétől Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatika Intézet, fejlesztő asszisztens
 • 2008. július 28-2009. január 31-ig IT-Services Hungary Kft. Debrecen, levelezési szerver-támogató, second level support (CES) (DAIMLER)

Tanulmányok:

 • 1992-1998 Jászágói Általános Iskola
 • 1998-2004 Deák Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola (Jászárokszállás)
 • 2004-2008 Eszterházy Károly Főiskola, Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, informatikus könyvtáros (információbróker szakirányon) (diplomaminősítés kiváló)
 • 2004-2009 Eszterházy Károly Főiskola, Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar, kommunikáció (elektronikus sajtó szakirányon) (diplomaminősítés: jó)
 • 2009-2012 Eszterházy Károly Főiskola, Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, pedagógiai értékelés, mérés tanára (mesterképzés) (diplomaminősítés kiváló)
 • 2009-2012 Eszterházy Károly Főiskola, Természettudományi Kar, informatikatanár (mesterképzés) (diplomaminősítés kiváló)
 • 2012. február-május: Valdosta State University (USA. Georgia). Department of Curriculum, Leadership and Technology. Instructional Technology fiatal kutató.
 • ITED 7050 Distance Education
 • ITED 7500 Management and Production of Multi Media Projects
 • ITED 8100 Theories, Models, and Perspectives on Instructional Technology
 • ITED 8200 Instructional Design for Training and Education
 • Valdosta State University (USA. Georgia). English Language Institute kutatója (visiting instructor)
 • 2012. szeptembertől Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Doktori Iskola doktorandusza
 • 2015. június: abszolutórium megszerzése EKF NTDI
 • 2015. július-: doktorjelölt
 • 2016. január: doktori szigorlat (summa cum laude minősítéssel)

Szakmai gyakorlat:

 • 2007. augusztus – 2008. július
  gyakornok
  Líceum Televízió-Eszterházy Károly Főiskola Eger
 • 2007-2008
  gyakornok
  Eszterházy Károly Főiskola. Multimédia Kutatólaboratórium
 • 2008. október 10-15. T-Systems. Stuttgart. gyakornok

Szakdolgozat:

 • Racsko Réka (informatikus könyvtáros): Új könyvtári szolgáltatások az interneten. EKF TKTK Témavezetőm: Kerecsendi András
 • Racsko Réka (kommunikáció szak): Az internet új nyilvánosságai : az iwiw és társai. EKF GTK 2009. Témavezetőm: dr. Andok Mónika
 • Racsko Réka (informatikatanár): Az információkeresés hagyományos és elektronikus eszközei : A könyvtári és internetes információforrások használatát bemutató jó gyakorlatok. EKF TTK 2011. Témavezetőm. dr. Radványi Tibor

Szakmai, közéleti tevékenységek:

 • 2009: XXIX. OTDK 13. PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 2009. április 6–8.
  OTDK részvétel
  Az internet hatása a mulltifunkciós könyvtárkép kialakítására
 • 2010. sulinet.tan junior pályázó döntőben jutott (különdíjas)
  Az információkeresés hagyományos- és elektronikus eszközei
  A könyvtári és internetes információforrásokat bemutató jó gyakorlatok
 • 2011. XXX. Jubileumi OTDK
  Elektronikus tanulási környezetek. Forrástájékoztatás a tanárképzésben
  Tanulás-Tanításmódszertani-Tudástechnológiai Szekció Pedagógiai informatika-informatikai pedagógia szekció Szarvas 2011. április 18-20.
  országos 2. helyezett

Tagságok:

 • Eszterházy Károly Főiskola Doktorandusz Önkormányzat

elnök (2012. szeptember-2014. szeptember)
Küldöttgyűlés tag (2014. december- )

 •  Intézményi Doktori Habilitációs Bizottság tag (2012. szeptember-)
 • Videós Interakciós Kutatócsoport tag (2012-)
 • EKF Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Kari  Tanács tag (2013-2014-2015)

Továbbképzések:

 • 2008: Debreceni Egyetem. Informatika Kar. Bevezetés a Lotus Notes Domino használatába (30 óra)
 • 2009: Nemzeti Tankönyvkiadó 30 órás továbbképzés
 • 2010: A tanári mesterség IKT alapjai (30 óra)
 • 2010: Multimédiás és oktatási segédanyagok készítése (30 óra)
 • 19. Bolyai Nyári Akadémia. Csíkszereda. Kooperatív technikák oktatásban. előadó
 • 20. Bolyai Nyári Akadémia. Csíkszereda. Kooperatív technikák oktatásban. előadó
 • Esélyegyenlőség oktatási az Eszterházy Károly Főiskolán (TÁMOP 5.4.6.2)
 • 2015: A fejlesztő biblioterápia és a fejlesztő e-biblioterápia alkalmazása adott tematika alapján a köznevelésben akkreditált szakirányú továbbképzés (TÁMOp 3.3.1.3) Sárospatak

eLearning:

 • 2009-2010: Bibliográfiai adatfeldolgozás I. III. kurzus (formai feltárás) tutor (dr. Tóvári Judittal)
 • 2009-2011: Hálózati médiakommunikáció kurzus tutor
 • 2011: Információkereső nyelvek I. tutor
  2012-: Számítógépes adatfeldolgozás, Információkereső nyelvek II.,
 • 2013-: Az EU információs rendszere (távoktatás)

Szakdolgozó hallgatóim:

 • Balog Krisztina (2016):
  A könyvtárak szerepe az interneten történő zaklatásokkal szembeni prevencióban
 • Szunyi Kinga (2016):
  A könyvtárak helye és a könyvtárosok szerepe a Big Data korában
 • Sára Zsuzsanna (2016):
  Információfeldolgozás a 21. században a könyvtárak szemszögéből
 • Babiczki Tamás (2016):
  A képregények szerepe és lehetőségei napjaink digitális történetmesélésében
  • Vécsey Ádám (2015):
   A könyvtár és a könyvtáros szerepe az információs társadalomban
 • Héjjas Flóra (2015):
  Könyvtár és közösség: a web 2.0 megjelenése a magyar megyei könyvtárak honlapjai

   

  • OTDK részvétel Debrecen 2015.
 • Kisberk Hella(2015):
  A Bács-Kiskun megyei Katona József Könyvtár fiókkönyvtárai
 • Kocsis András (2013) védés éve (2015)
  Az elektronikus információszolgáltatás eszközei Magyarországon
 • Németh Anna (2014-):
  A MARC szabvány lehetőségeinek megvalósulása a hazai könyvtári gyakorlatban: összehasonlító elemzés
 • Dobos Rhea (2013):
  A könyvtárosok megítélése az információs társadalomban

Projektekben való részvétel:

 • Kutatási asszisztens:
  • Classmate Pc a hazai közoktatásban –iskolai beválás-vizsgálat (2 félév) 2009-2010. EKF Gyakorlóiskola 5. osztály
   URL: cmpc.ektf.hu
  • e-Papír a hazai közoktatásban féléves projekt (iskolai beválás-vizsgálat, pedagógiai kísérlet )
   az EKF Gyakorlóiskolájában 7. évfolyam és a Neumann János Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium 11. évfolyamánál. 2010. 1. félév Az ePapír pilot projekt a “21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” – TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-002 számú kiemelt projekt részeként valósul meg.
   URL: epapir.ektf.hu
  • iPad a hazai közoktatásban iskolai beválás-vizsgálat, pedagógiai kísérlet
   2011-2013 folyamatosan. Az eszköz beválás-vizsgálata, majd iBooks interaktív tankönyvvel történő oktatás.
 • Résztvevő, szakmai megvalósító:
  • TÁMOP 4-1-2-08/1/2009-0005.
   A Kurzusmegosztás elvén (OCW) alapuló informatikai curriculum és SCORM-kompatibilis tananyagfejlesztés informatikus könyvtáros BA, MA lineáris képzésszerkezetben tananyagíró (Virtuális könyvtárak)
  • TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1
   Korszerű információtechnológiai szakok magyarországi adaptációja
   Tananyagíró: Tartalommenedzsment; IKT erőforrás-menedzsment
  • TÁMOP 5.4.6.A-12/2-2012-0023
   Esélyegyenlőség oktatása az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Karán
 • Résztvevő és oktató
  • TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0067 projekt
   Az Eszterházy Károly Főiskola Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrumának szolgáltatásfejlesztése könyvtári elektronikus katalógusok fejlesztéséért felelős személy
  • TÁMOP 4.2.2.C-11/KONV IKT a tudás és tanulás világában-humán teljesítménytechnológiai (HPT) kutatások és képzésfejlesztés
   szakmai asszisztens (3.modul)
  • TÁMOP 5.4.6.A-12/2-2012-0023 Esélyegyenlőség oktatása az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Karán
  • TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 azonosító számú „Az Eszterházy Károly Főiskola területi társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése: Oktatás – Gyakorlat – Innováció
 • Projektmenedzser
  • TÁMOP 5.4.6.A-12/2-2012-0023 Esélyegyenlőség oktatása az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Karán
 • Kutató, pilot fejlesztő (2014. 12.01-2015.10.31.)
  • a TÁMOP–3.3.13-13/1-2013-0001  Eötvös József Program Pedagógiai – szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló -Türr István Képző és Kutató Intézet
 • Kutatási asszisztens,  szakmai megvalósító (2015.05.01-10.31)
  • Digitális átállás az oktatásban” TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0027 Eszterházy Károly Főiskola
 • Kutatásvezető (2015.09.01-2015.11.30)
  • Oktatási Hivatal Digitális Állampolgárság kutatás 2015.

Egyéb tisztségek:

 • XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia titkár
 • Tavaszi Szél 2015 konferencia szervezőbizottsági tagja
 • Doktoranduszok Országos Szövetsége tag
 • Intézményi gyakorlat felelőse (informatikus könyvtáros) (nappali, levelező, távoktatás) (Ba, Ma)
 • Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Kari Tanács tag
 • Intézményi Habilitációs és Doktori Tanács Tag (2012-)

Nyelvtudás a “Közös Európai Referenciakeret” alapján:

 • Középfokú, államilag elismert “C” típusú nyelvvizsga német nyelvből
 • Középfokú, államilag elismert “C” típusú nyelvvizsga angol nyelvből

Jogosítvány:

 • „B kategória”

Fotó

Beosztás

főiskolai tanársegéd

Egység

Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, Médiainformatika Intézet, Humáninformatika Tanszék

Az oktató e-learninges felülete