Racsko Réka

Oktatásinformatika és akciókutatás

Tematika

Az oktatás tartalma és tervezett ütemezése:

1. konzultáció:

·         Az információs kultúra helye a pedagógiában, az oktatásban

·         Az oktatásfejlesztési es pedagógiai kutatások metodikája

·         Az oktatástechnológiával és az oktatási rendszerfejlesztéssel kapcsolatos kutatások logikai es metodikai kérdései

·         Az elektronikus tanulási környezetek (ETK) jellemzése

o   ETK definiálása

o   Információs és kommunikációs technológia

o   Újmédia definiálása

·         Terminológiai kérdések  az IKT-műveltség kapcsán (Információs műveltség, Digitális műveltség, Digitális kompetencia, IKT-kompetencia)

o   Kompetenciák az elektronikus tanulási környezetben

o   Digitális Állampolgárság kompetenciamodell

o   Komplex IKT-kompetencia (tanári professzió (Falus)

·         A tanulási tanítási folyamat fejlődési trendjei

·         A pedagógiai technológiai rendszertervezési es a humán teljesítménytechnológiai modellek

·         A tanulásszervezési eljárások megismerése.

·         Az IKT-val támogatott oktatási módszerek bemutatása.

2. konzultáció

·         Az akciókutatás elhelyezése a kutatási folyamatban.

·         Az akciókutatás fogalmának, és értelmezésének megismertetése.

·         Akciókutatással kapcsolatos kutatások megismertetése.

·         Modellkísérletek az elektronikus tanulási környezetben

·         Személyes tanulási környezetek vizsgálata

o   Trialogikus tanulás elmélet

o   BYOD-modell

o   1:1 modell

o   Mentoralt innováció

o   R2d2 modell

Tantárgy kredit

3

Tantárgykód

LSP_TM140K3

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course