Ludányi Zsófia oktatói oldala

Nyelvi norma, nyelvpolitika (fordító és tolmács, lev.)

Tematika

 1. Bevezetés, a kurzus követelményeinek ismertetése
 2. Nyelvhasználat és társadalom
 3. A fordító és a nyelvi normák: bevezetés (értékelés, előírás, leíró nyelvészet)
 4. A nyelvi normák 
 5. A nyelvhasználat értékelésének lehetősége 
 6. Fordítások értékelése
 7. Fordítási hibák
 8. Nyelvi babonák a fordításban
 9. Nyelvi tervezés
 10. Nyelvpolitika

Követelmények

1. A tananyag önálló feldolgozása a honlapon található elektronikus anyagok segítségével.

2. Referátum tartása a választott témából prezentációval. A választható tanulmányok listáját l. az Irodalom menüben.

3. Nyelvi napló vezetése és benyújtása (határidő: 2021. 05. 16.). Legalább öt bejegyzést kell tartalmaznia, felső korlát nincs. Az értékelésbe csak a nyelvi napló benyújtásának megtörténte számít bele, a bejegyzések milyensége és mennyisége nem. A nyelvi naplóról további részletek a Beadandó feladatok menüpontban olvashatók.

4. Az online zárthelyi dolgozat legalább elégségesre történő teljesítése. (A Neptun Vizsgák/Vizsgázás menüpontjából lesz elérhető.)

A zárthelyik anyaga:

 • Az órán elhangzottak.
 • Az elhangzott referátumok anyaga (!!!).
 • A megadott kötelező olvasmányok.

Irodalom

Kötelező irodalom: (A nehezen megszerezhető tanulmányokat elérhetővé fogom tenni.)

Az alábbi tanulmányok közül egyet kell választani, és referátumban (kiselőadásban) bemutatni (prezentációval). A nehezen megszerezhető tanulmányokat elérhetővé fogom tenni.

Ajánlott irodalom az egyes témákhoz

Funkcióigés szerkezetek („terpeszkedő kifejezések”):

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

LBB_MA166G2

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course